Postbus 51 Rijksoverheid - nederlandveilig.nl / Minder misbruik 1-1-2

Misbruik 1-1-2 door kinderen

Elke dag wordt de alarmcentrale gebeld door kinderen die de telefoon voor de lol laten rinkelen. Soms wel dertig keer per uur. Uit onderzoek is gebleken dat bij 65 procent van alle telefoontjes naar het alarmnummer 1-1-2 sprake is van misbruik. Op woensdagmiddag, in het weekeinde en in de vakanties zijn het veelal kinderen die 1-1-2 voor de lol bellen.

Gevolgen van misbruik

Het onjuist gebruik van het alarmnummer 1-1-2 kan ervoor zorgen dat elders onnodig slachtoffers vallen, omdat iemand anders met een noodmelding daardoor mogelijk geen verbinding kan krijgen met de 1-1-2-centrale. Het is dus van belang dat kinderen beseffen dat zij het alarmnummer 1-1-2 alleen voor echte noodsituaties gebruiken, dus alleen als elke seconde telt.

Nieuw computersysteem

Als je 1-1-2 belt, ziet de centralist voortaan direct van welke plek je belt en wie de eigenaar van de telefoon is. Dit is mogelijk dankzij een nieuw computersysteem. De politie gebruikt deze informatie om de misbruiker van 1-1-2 op te sporen. Met dit systeem is zelfs het nummer te zien wanneer er anoniem gebeld wordt. Dit betekent dat de politie direct kan terugbellen wanneer iemand voor de lol gebeld heeft.

Straffen bij misbruik

Kind schrijft strafregels op papier.

Het opzettelijk bellen van het alarmnummer 1-1-2 zonder noodzaak is strafbaar! Wie via 1-1-2 een valse melding doet, kan erop rekenen dat de politie hier iets tegen doet. Wanneer kinderen met de telefoon van hun ouders dus neptelefoontjes naar 1-1-2 plegen, licht de politie de ouders in. Als ze ‘geluk’ hebben, krijgen ze een lichte straf en moeten ze een brief schrijven waarin het kind zegt dat het hem of haar spijt. Maar in geval van ernstig misbruik zal de politie ook de kinderrechter inschakelen.

Voorkom dat je kind 1-1-2 voor de lol belt

Kind ondertekent contract.

Sluit samen met je kind een speciaal contract af wanneer hij of zij een eerste mobiele telefoon krijgt. Hierin staat welke regels er aan mobiel bellen zijn verbonden en welke straf je je kind geeft als hij of zij de regels overtreedt.

(Bestanden in het PDF-formaat kunnen o.a. worden bekeken met het gratis programma Adobe Reader)

1-1-2: Als elke seconde telt.