Postbus 51 Rijksoverheid - nederlandveilig.nl / Veilig internetten

Wat doet de overheid tegen cybercrime?

Nederland moet nog veiliger worden. Daarom is de bestrijding van cybercrime een van de speerpunten van de overheid. In het kader van het (voormalige) kabinetsprogramma "Veiligheid begint bij Voorkomen" werken de ministeries van Justitie, Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen aan de bestrijding van cybercrime. Een speciaal ontwikkeld programma richt zich op:

  1. Een intensievere opsporing en vervolging door politie en OM;
  2. Voorlichting en preventie voor burgers en ondernemingen;
  3. Het tegengaan van radicaliserende en haatzaaiende uitingen op online netwerken;
  4. Tegengaan van Identiteitsfraude.

1. Opsporing en vervolging

De politie en het Openbaar Ministerie krijgen steeds meer te maken met criminaliteit op internet. Daarom werken ze er hard aan om de aanpak van cybercrime optimaal te organiseren en ervoor te zorgen dat internetcriminelen opgespoord en veroordeeld kunnen worden. Zo speuren ze naar verspreiders van kinderporno en oplichters op sites als Marktplaats.nl. De politie lanceert eind 2010 een site "Kiezen of Helen" waarop burgers kunnen zien of de spullen die zij via advertentiesites willen kopen, zijn gestolen (zie voor meer info op www.politie.nl). Het gaat om alle artikelen met een serienummer, zoals fietsen, televisies, camera's en mobiele telefoons. Ook doet de politie en het Openbaar Ministerie mee aan voorlichtingscampagnes en aan het voorkomen van cybercrime. Zo laat het Openbaar Ministerie sinds kort met filmpjes op haar eigen website zien hoe cybercrime werkt. Bovendien wordt er intensief samengewerkt met andere landen en internationale organisaties als Europol en Interpol.

Aangifte doen van cybercrime

Zoals bij alle andere vormen van criminaliteit kun je, als je slachtoffer van cybercriminaliteit bent of denkt te zijn, aangifte doen bij de plaatselijke politie. Bij een aangifte stel je de politie officieel in kennis van een strafbaar feit. De politie maakt dan een proces-verbaal op.

Meld cybercrime

Wil je geen aangifte doen maar de politie wel op de hoogte stellen van criminaliteit op of via het internet dan kan dat via een melding bij het Meldpunt Cybercrime. Met deze melding geef je een tip over iets wat je bent tegengekomen op het internet: op websites, maar ook in chatboxen of op forums. Je kunt bij dit meldpunt met name melding maken van extremistische filmpjes, haatzaaiende teksten, maar ook van kinderpornografische filmpjes en afbeeldingen of personen die minderjarigen seksueel benaderen.

Jouw melding kan de basis zijn voor verdere actie door politie, justitie of opsporings- en inlichtingendiensten. Je werkt hierdoor dus mee aan het aanpakken van criminaliteit op het internet.

Omhoog naar het begin van de pagina.

2. Preventie van cybercrime

Om cybercrime zo veel mogelijk te voorkomen, hebben de ministeries van Justitie, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken samen een concrete aanpak ontwikkeld voor:

  • Het bewustmaken van gebruikers, bedrijven en organisaties van het belang van veilig internet en de maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Via Postbus 51, Digibewust & Digivaardig, de Waarschuwingsdienst.nl en ECP.EPN wordt hier aandacht aan besteed;
  • Het stimuleren van bedrijven en organisaties om zelf maatregelen te nemen om veilig en continu te kunnen internetten - en dit ook voor hun klanten mogelijk te maken. Zo hebben internetaanbieders gezamenlijk een gedragscode ontwikkeld om ongewenste inhoud van internet te verwijderen en om het aanbod op internet aan kinderporno zoveel mogelijk te filteren en te blokkeren;
  • Het samen laten werken van publieke en private partijen op strategisch niveau. Begin december 2009 is hiervoor het Platform Internetveiligheid gelanceerd door de Staatsecretaris van Economische Zaken en de Minister van Justitie.
  • Het ontwikkelen van kennis, zowel nationaal als internationaal, van trends en ontwikkelingen op het gebied van cybercrime.

Omhoog naar het begin van de pagina.

3. Tegengaan van online radicaliserende en haatzaaiende uitingen

De rol van internet bij radicaliseringsprocessen is niet te onderschatten. Terroristen gebruiken het internet als ideologische inspiratiebron voor praktische zaken als het verspreiden van handleidingen en richtlijnen, of om met elkaar in contact te komen. Het delen van informatie, communiceren en met elkaar in contact komen op internet is niet strafbaar, maar als die activiteiten gericht zijn op illegale en criminele doelstellingen is dat wel strafbaar.

Meld radicale uitingen

De overheid neemt radicale en terroristische uitingen op het internet heel serieus. Iedereen die zo'n uiting tegenkomt op internet kan dit melden bij het Meldpunt Cybercrime. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teksten die oproepen tot het plegen van geweld, extremistische filmpjes of geluidsfragmenten. En ook aan bedreigingen van mensen of instanties.

Omhoog naar het begin van de pagina.

4. Tegengaan van Identiteitsfraude

Als je slachtoffer bent van identiteitsfraude, heeft een fraudeur jouw identiteit misbruikt. Door je naam te gebruiken, maar ook een (onterecht verkregen of vervalst) bewijs van je identiteit. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Je kunt bijvoorbeeld worden geconfronteerd met boetes van zwartrijden, onbetaalde abonnementen van mobiele telefoons of belastingschulden. Allemaal op jouw naam, terwijl je hier niets van weet. Van de omvang is weinig bekend, maar de gevolgen kunnen groot zijn voor slachtoffers. Daarom helpt de overheid slachtoffers van identiteitsfraude.

Meld identiteitsfraude

Het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) geeft voorlichting over identiteitsfraude en het voorkomen daarvan. Als je vermoedt dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude, dan kunt je hier terecht voor ondersteuning en advies. Je kunt hier ook terecht als de overheid jouw persoonsgegevens niet goed heeft geregistreerd. Samen met jou kan het meldpunt zorgen dat de juiste instanties jouw melding serieus nemen en behandelen. Het CMI is een initiatief van de Nederlandse overheid. Bij het meldpunt zijn o.a. de politie, marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie aangesloten.

Waar vind je het meldpunt?

Omhoog naar het begin van de pagina.